Spexa till det på jobbet

Tidigare har vi skrivit om hur enkelt det är att spexa till det med studentfest, vilket du kan läsa genom att klicka här, men visste du att det även går att spexa till det på jobbet och att det är viktigare än vad man kanske tror att faktiskt ha roligt tillsammans med kollegorna?

affärskvinna pennaAtt ha roligt på sin arbetsplats är A och O för att en anställd ska trivas och enligt en undersökning som ett rekryteringsföretag gjort nyligen. Till exempel blev resultatet i den slutgiltiga topplistan att parametern ”ha kul på jobbet” faktiskt hamnade högre i topp än vad parametrarna ”lön” och ”feedback” gjorde – vilket även bevisats vara en högt bidragande faktor till högre produktivitet på arbetsplatsen.

”Sambanden mellan att vara stressad och inte tycka att det är så kul på jobbet liksom mellan att känna en livsbalans och tycka sig ha kul på jobbet är väldigt tydliga. Av de som känner mycket god balans har också 90 procent kul på jobbet. Av de som känner hög stress har bara 12 procent roligt. Mest stressade är 70-talister varav 52 procent känner negativ stress.” läs mer här.

Chefen har stort inflytande

Till Svenska Dagbladet säger rekryteringsföretagets VD att han anser att en stor del av ansvaret för att hålla god stämning på arbetsplatsen vilar på chefens axlar. Bland annat säger han hur han själv gärna bjuder på sig själv och försöker locka till skratt när helst han har möjlighet för att på så vis visa att även VD kan vara en i gemenskapen. Dock något som man ska bära med sig är att rolighetskänslan på en arbetsplats sjunker efter två-tre år i samma organisation men att denna avmättnad kan avhjälpas med att medarbetarna får utveckling internt – tyvärr är det många chefer och arbetsgivare som inser detta först när någon redan väg att säga upp sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *