Vad Halmstadspexet lär oss om historien

2011 hade Halmstadspexet ett historiskt tema, nämligen Gustav Vasa. Det fanns dock ett litet aber: Gustav Vasa var aldrig kung över Halland, och därmed inte över Halmstad heller. Landskapet Halland har varit svenskt sedan 1676, då Karl XI var kung. Karl tillhörde inte ens samma ätt som Gustav Vasa, Vasaätten försvann från den svenska tronen i och med att drottning Kristina abdikerade, konverterade till katolicismen (som Gustav Vasa hade fått Sverige att överge) och flyttade till Rom.

Nåväl. Halland har alltså tillhört Sverige i mer än 300 år, och dessförinnan upplevde landskapet en turbulent historia, där svenskar, danskar och norrmän stred i och om landskapet. Det var helt enkelt ett attraktivt stycke land. Och det var inte after beach i Tylösand som lockade. Den långa kuststräckan var viktig för att kontrollera sjöfarten, och även för att kunna bygga befästningar som skulle kunna erbjuda ett effektivt skydd mot anfallare som kom sjövägen.

Andra historiska spex

Detta var inte första gången som Halmstadspexet avhandlade en historisk svensk regent. Bland temata som använts tidigare år finns bl.a. Gustav III, Kalabaliken i Bender (alltså Karl XII), Erik XIV och Karl XI. Dessa har inte presenterats i kronologisk ordning, men det får man ha överseende med. Det är ju trots allt spex det handlar om, och inte en historisk dokumentärserie på SVT. Andra historiska gestalter som har tillägnats spex är Nero och Ansgar, samt Marilyn Monroe och Karin Boye. De sistnämnda får dock sägas höra till den samtidshistoriska avdelningen.

Så hur var det då med Gustav Vasa? Var han kung över Halland? Kanske är komikern Thomas Pettersson, överbeskyddare för Halmstadsspexet, närmast sanningen när han kort och kärnfullt (och motsägelsefullt) sammanfattar det hela på följande sätt: ”Nu var han vår kung då. Då var han inte vår kung då.”

Det är ju trots allt segraren som skriver historien, och när Karl XI erövrade Halland permanent gjorde det även att Gustav Vasa blev kung. Retroaktivt, så att säga.